Om kollegan läraren Maja

Vi på IM gymnasiet Älvbrinken har fått veta av en rektor vid en gymnasieskola i en närliggande kommun att de elever som har TUT (tillfälligt uppehållstillstånd) och inte har en fullständig gymnasieexame,  t.ex. för att de inte hunnit bli klara med ämnet engelska och som studerar på gymnasiet på fordonsutbildningen, riskerar att bli utvisade ur landet om de inte får ett arbete inom 6 månader efter att de avslutat sin utbildning. Detta skall bero på att det finns särskilda bestämmelser för de elever som går just fordons. Att för att få ett examensintyg så måste man ha betyg i de tre ämnena engelska, svenska/SVA och matematik.

Hur kan man veta om detta stämmer? Det är många dilemman vi lärare möter som undervisar nyanlända elever på IM gymnasier.

Länk till film

Hur fungerar den svenska demokratin i praktiken? I sex avsnitt skildras delar av det svenska samhället där man i sin yrkesroll arbetar med nya svenskar: polisen, arbetsmarknaden, försvaret, skolan.

De vill stötta individer med att skapa en meningsfull och trygg framtid, men hamnar ofta i situationer där de ställs inför svåra beslut och avvägningar.

Maja undervisar en skolklass som består av nyanlända ungdomar. Hon engagerar sig ofta i eleverna mer än vad hennes yrkesroll kräver.

Enligt en ny regeringsproposition kan de betyg hon och de andra lärarna sätter påverka elevernas möjligheter att få stanna i Sverige.

Tillsammans med sina kollegor försöker hon förstå hur de ska handla för att kunna följa regeringens uppdrag samtidigt som de har ansvar för eleverna.

Annonser

Dialoger med utgångspunkt från boken ”Kärlek är ett substantiv”.

 

EBCC04C3-3081-4CE2-A9A0-6B5026FAF3D1

Vi arbetar just nu i mitt klassrum med att skriva dialoger med utgångspunkt utifrån  karaktärerna i boken ”Kärlek är ett substantiv” skriven av Johanna Immonen. 

EN PP med bilder att diskutera utifrån.

Vi har läst och diskuterat och arbetat med många lärandemål med stöd i boken. Det finns även ett arbetshäfte till den. Arbetet med att skriva dialoger har förberetts väl och nu när eleverna vet vad som förväntas av dem får jag också skörda frukterna! Jag njuter av att se att eleverna arbetar hårt och tack vare att de behöver kommunicera för att klara ”dialoguppgiften” så talar de mycket svenska med varandra.

-Jag har läst till kapitel 11, säger en elev stolt, hur många har du läst?

 

SKUA och Texttyper

Texttyper

En plansch med texttyper. 

På nationella provet i svenska årskurs nio förekommer många olika texttyper.

Titta på dessa filmer om du vill ha hjälp inför det Nationella provet i svenska. Filmerna visa typiska drag för texterna, hur man skriver dem och vad de bör innehålla. Klicka på länken för att komma till en Padlet.

https://padlet.com/annikasjodahl/texttyper

På denna Padlet sida kan du hitta filmer som kan hjälpa dig med ditt NP i svenska. OBS! Detta är delvis anpassat, men inte helt, för svenska som andraspråkselever. Det vill säga att detta är mestadels gjort för elever med svenska som modersmål och inte anpassat till elever med ett annat modersmål än svenska.

Mer från Annicka Sjödahl om texttyper och genrer.

Min Padlet med länkar

Made with Padlet

Lästema med lättlästa böcker

Ett Astrid Lindgren tema. Vi hade ett lästema i min klass, på IM gymnasiet Älvbrinken och Språkintroduktion i Sorsele, där vi läste om, och böcker av, Astrid Lindgren. Eleverna är nya i språket men inte i livet. En del av eleverna kände igen boken ”Pippi Långstrump”.

För att få veta mer om denna spännande person, Astrid Lindgren, såg jag dokumentären om henne i tre delar som finns länkad till via denna hemsida. Det var intressant att göra jämförelser mellan dåtid och nutid och inse att Astrid utbildat många barn via sina böcker i en värdegrund där man står upp för de svaga i samhället. Astrids böcker har delvis danat oss i vår syn på hur samhället bör vara. Jag har även sett filmen, Astrid som ung. Hennes engagemang för miljön, djurens rättigheter, jämställdhet samt flyktingrättigheter och jämlikhet gör henne alltjämt till en mycket älskad person. Hennes författarskap trotsar alla gränser – hennes böcker läses av alla generationer i alla världsdelar. ”Man ska ge barnen kärlek, mer kärlek och än mer kärlek”.

I klassen började vi med att läsa delar av en lättläst faktabok, på olika modersmål och  språk, om personen Astrid Lindgren. Jag hade lånat hem en mängd böcker, samt att vi har tjänsten ”Inläsningstjänst”.

Faktaboken om Astrid Lindgren är skriven av bibliotekarien Cilla Dalen (med apostrof) samt författaren Annelie Drewsen. Lyssna på och se gärna på Cillas föreläsning på UR, om vikten av läsning.

Att ge läsläxa och dela ut lotter tycker jag var en god ide´!

Cilla Dalén
Läs mer

Studiehandledare❤️

I vår kommun har vi haft en Introduktionskurs för studiehandledare.

I min kommun Sorsele arbetar två heltidsanställda studiehandledare, samt en person på en extratjänst.

Som samordnare av nyanländas lärande är jag studiehandledarnas arbetsledare och vi gör ett schema utifrån elevbehov och ändrar dessa scheman tre gånger per termin.

Vår Introduktionsutbildning anser jag gav studiehandledare ”råg i ryggen” och kunskap om sin egen roll och betydelse.

Jag ser verkligen att de ständigt utvecklas i sitt yrke och de håller också på att vara grymma på att stötta oss kollegor i vad elever behöver.

Bevis för hur mycket utbildningen betydde såg jag nyligen vid ett tillfälle när jag undervisade en grupp med Språkintroduktionselever. Den elev min studiehandledare skulle stötta var inte närvarande denna dag. Då gick studiehandledaren omedelbart till en annan grupp.

Min tolkning: Studiehandledaren är inte assistent! Även om jag är hens arbetsledare, sitter rollen i ryggraden.

När jag vid den senaste schematräffen undrade om det hänt något intressant i jobbet svarar en av dem: ”det ger mig gåshud när jag får en aningen omotiverad elev att arbeta intensivt!”

Härligt!

#lyckaärattarbetamedstudiehandledare

Gymnasielärare i Svenska som andraspråk

Nyanlända och yrkesstudier

I mitt arbete som samordnare för nyanländas lärande har jag ett behov av att få en mer samlad bild när det gäller studier och yrkesvägledning för nyanlända elever på språkintroduktion.

Jag har samlat information om

  • Studieplaner med mål
  • Yrkesvägledning av en studie- och yrkesvägledare
  • undervisning med inriktning mot yrkes- arbetslivet

Skolverket har en studieplan på sin hemsida. Lagändring sedan 20180801 om hur man upprättar studieplaner.

Denna film är intressant om elever som fyllt 19 år och som studerar SAMO på språkintroduktion och hur SVA lärare samarbetar med SYV.

Lättläst information om arbetslivet i Sverige och världen.

Rapport om yrkesutbildningsområdet av Skolverket.

Hur samtalar vi i olika sammanhang? UR och Bästa babblet. (Finns med i målen i svenska som andraspråk).

Bok om att utbilda för det kommande yrkeslivet.

Boken riktar sig till blivande yrkes- och ämneslärare som ska arbeta i gymnasiets yrkes-och introduktionsprogram.