Lästema med lättlästa böcker

Ett Astrid Lindgren tema. Vi hade ett lästema i min klass, på IM gymnasiet Älvbrinken och Språkintroduktion i Sorsele, där vi läste om, och böcker av, Astrid Lindgren. Eleverna är nya i språket men inte i livet. En del av eleverna kände igen boken ”Pippi Långstrump”.

För att få veta mer om denna spännande person, Astrid Lindgren, såg jag dokumentären om henne i tre delar som finns länkad till via denna hemsida. Det var intressant att göra jämförelser mellan dåtid och nutid och inse att Astrid utbildat många barn via sina böcker i en värdegrund där man står upp för de svaga i samhället. Astrids böcker har delvis danat oss i vår syn på hur samhället bör vara. Jag har även sett filmen, Astrid som ung. Hennes engagemang för miljön, djurens rättigheter, jämställdhet samt flyktingrättigheter och jämlikhet gör henne alltjämt till en mycket älskad person. Hennes författarskap trotsar alla gränser – hennes böcker läses av alla generationer i alla världsdelar. ”Man ska ge barnen kärlek, mer kärlek och än mer kärlek”.

I klassen började vi med att läsa delar av en lättläst faktabok, på olika modersmål och  språk, om personen Astrid Lindgren. Jag hade lånat hem en mängd böcker, samt att vi har tjänsten ”Inläsningstjänst”.

Faktaboken om Astrid Lindgren är skriven av bibliotekarien Cilla Dalen (med apostrof) samt författaren Annelie Drewsen. Lyssna på och se gärna på Cillas föreläsning på UR, om vikten av läsning.

Att ge läsläxa och dela ut lotter tycker jag var en god ide´!

Cilla Dalén
Läs mer
Annonser

Studiehandledare❤️

I vår kommun har vi haft en Introduktionskurs för studiehandledare.

I min kommun Sorsele arbetar två heltidsanställda studiehandledare, samt en person på en extratjänst.

Som samordnare av nyanländas lärande är jag studiehandledarnas arbetsledare och vi gör ett schema utifrån elevbehov och ändrar dessa scheman tre gånger per termin.

Vår Introduktionsutbildning anser jag gav studiehandledare ”råg i ryggen” och kunskap om sin egen roll och betydelse.

Jag ser verkligen att de ständigt utvecklas i sitt yrke och de håller också på att vara grymma på att stötta oss kollegor i vad elever behöver.

Bevis för hur mycket utbildningen betydde såg jag nyligen vid ett tillfälle när jag undervisade en grupp med Språkintroduktionselever. Den elev min studiehandledare skulle stötta var inte närvarande denna dag. Då gick studiehandledaren omedelbart till en annan grupp.

Min tolkning: Studiehandledaren är inte assistent! Även om jag är hens arbetsledare, sitter rollen i ryggraden.

När jag vid den senaste schematräffen undrade om det hänt något intressant i jobbet svarar en av dem: ”det ger mig gåshud när jag får en aningen omotiverad elev att arbeta intensivt!”

Härligt!

#lyckaärattarbetamedstudiehandledare

Gymnasielärare i Svenska som andraspråk

Nyanlända och yrkesstudier

I mitt arbete som samordnare för nyanländas lärande har jag ett behov av att få en mer samlad bild när det gäller studier och yrkesvägledning för nyanlända elever på språkintroduktion.

Jag har samlat information om

  • Studieplaner med mål
  • Yrkesvägledning av en studie- och yrkesvägledare
  • undervisning med inriktning mot yrkes- arbetslivet

Skolverket har en studieplan på sin hemsida. Lagändring sedan 20180801 om hur man upprättar studieplaner.

Denna film är intressant om elever som fyllt 19 år och som studerar SAMO på språkintroduktion och hur SVA lärare samarbetar med SYV.

Lättläst information om arbetslivet i Sverige och världen.

Rapport om yrkesutbildningsområdet av Skolverket.

Hur samtalar vi i olika sammanhang? UR och Bästa babblet. (Finns med i målen i svenska som andraspråk).

Bok om att utbilda för det kommande yrkeslivet.

Boken riktar sig till blivande yrkes- och ämneslärare som ska arbeta i gymnasiets yrkes-och introduktionsprogram.

När man undervisar elever på olika språknivåer

Jag undervisar ofta elever som har olika språknivåer och studiebakgrund.

För att kunna fördela min tid bättre och för att elever skall få uppgifter på ”rätt” nivå, tar jag ofta hjälp av material på webben.

Jag lägger t.ex. ut egna ljudfiler. Det kan t.ex vara inspelningar på inledningar från böcker vi ska läsa. Jag låter eleverna lyssna & skriva ner det jag säger. Detta gör att jag kan få tid att läsa med en elev/elever som behöver extra stöttning medan de andra är upptagna med att lyssna och skriva.

Jag gör även QR koder och sätter upp dem  i klassrummet så att elever lättare kan hitta uppgifter de behöver träna mer på.

En stor hjälp är tjänsterna Studi.se och Inläsningstjänst AB.

Mina hemsidor är dessa: svasorsele samt Älvbrinken bloggar.

På skolbloggen har jag lagt uppgifter elever skall göra t.ex. ett Google formulär eleverna ska fylla i, svara på frågor från vårt tema Politik & valet 2018.

Eleverna arbetar ofta tillsammans och diskuterar sig fram till ett svar. I det lärandet finns det mycket metaspråk.

Nya kursplanen och kunskapskraven i SVA

Kursplan & kunskapskrav 

Min eminenta kollega Anette Edvardsson, projektkoordinator för vårt utvecklingsprojekt inom Skolverkets riktade insatser för Nyanländas lärande har i Photoshop sammanställt den nyare formen av  Kursplan & kunskapskraven i svenska som andraspråk i A3 format.

Ett fel har smugit sig in!

Det skall stå kunskapskraven i slutet av år 9 (inte år 6).

Tvärprofessionell utbildning

Jag har alltsedan jag läste detta blogginlägg av specialpedagogen Helena Wallberg tänkt en hel del på ordet tvärprofessionellt arbete inom skolan.

Eller, rättare sagt, redan 2016 skrev jag om Helenas tänk kring accountability, tvärprofessionell undervisning och elevhälsan arbete och roll utifrån Helenas blogg här. Jag känner så väl igen mig i beskrivningen hur de arbetat, och ville så gärna få till en annan form av samarbete.

Inom psykologprogrammet har två studenter undersökt hur man i Bohuslän arbetat inom ”Finsamteamet” med att nyttja olika kompetenser och yrkesgrupper. I teamet finns coacher, psykolog, arbetsförmedlare, försäkringskassehandläggare, socialsekreterare och sjukgymnast, samt vid behov läkare och arbetsterapeut. Allt för att tillgodose olika individers behov av stöd. Mer om detta samarbete kan man läsa om här.

Logopeden Ulrika beskriver det tvärprofessionella arbete hon gör inom skolan så här!

Vad vill jag då säga med detta?

Min kollega Pia Brander och jag har i en liten mindre skala undervisat i en utbildning där vi lyft det lokala, till vad jag vill mena är ett tvärprofessionellt samarbete. Allt detta har varit möjligt tack vare stöd från Skolverket. Här är en PowerPoint från vår redovisning i april av utbildningsinsatsen för Skolverket och andra kommuner som även de likt oss medverkat i en liknande ”riktad insats”.

 

Deltagare ht.18

Lärcentrum I Sorsele

I Sorsele kommun har vi under två terminer (2×10 utb.tillfällen) utbildat 29 personer på vår Introduktionsutbildning för studiehandledare på modersmål.

Våra teman har varit:

Det svenska skolsystemet. Skollagen. Våra läroplaner.

Elevhälsans roll. Kartläggning. Motivation.

Vad är studiehandledning på modersmål? Studiehandledning på webben. Tolk, Studiehandledare eller modersmålslärare? Rättigheter och skyldigheter. Handledning och professionellt arbetssätt.

Historik, migration, kultur och språk. Interkulturellt förhållningssätt. Transspråkande.

IKT och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Digitala verktyg för flerspråkiga elever som Studi.se samt Inläsningstjänst. Även en Padlet med bra hemsidor som stöd för eleverna finns här.

I denna utbildning har personer från Sorsele kommun föreläst i form av jurist, skolchef, specialpedagog, skolpsykolog, yrkeslärare, svenska som andraspråkslärare, samt studie- och yrkesvägledare.

Externa föreläsare i form av Tamar Ucar som arbetat som modersmålslärare sedan 1992 och studiehandledare sedan 1997, företagare från Modermålsskolan AB som säljer studiehandledning på modersmål på distans samt andra kunniga lärare i form av språk- och kunskapsutvecklare.

Elever som gått kursen säger att de fått råg i ryggen, vet vilka rättigheter och skyldigheter de har, fått ökad kunskap om undervisning och metoder för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt IKT.

Det har varit fantastiskt att göra så stor skillnad för en yrkesgrupp! Vad många av de som redan arbetar som studiehandledare önskar är ofta ett ökat samarbete med pedagoger och annan pedagogisk personal på skolan.

Filmer som gjorts i Imovie för att visa vad utbildningen innehållit.

Ht-17 https://youtu.be/VBZ_u178iCg

Vt-18 Introduktionskurs