Etikettarkiv: SVA studier

Genreinspirerad undervisning

Genreinspirerad undervisning,  så har jag kallat min C-uppsats inom svenska som andraspråk och här ovan finns en länk till den. Uppsatsen anser jag visar på att Genrepedagogik är bra för alla elever, bra att få det bekräftat än en gång. I studien har jag intervjuat 5, (6) stycken lärare om hur de använder genrepedagogik, och då främst utifrån cirkelmodellen, i sin undervisning.

Den 1/5 i år blev den godkänd, uppsatsen. Nu har jag dubbla lärarexamen, med mina 90 högskolepoäng i svenska som andraspråk och det känns toppen!

Andra saker som är positiva är den utbildning vi kommer att ha i vår för våra, samt en rad andra kommuners, studiehandledare. Ansvariga kursledare för utbildningen är undertecknad i form av svenska som andraspråkslärare samt yrkesläraren, tillika  skolutvecklaren, Pia Brander.

I samarbete med Skolverket har vi byggt upp en rad teman som våra studiehandledare, samt studiehandledare från Arjeplog, Storuman & Vilhelmina kommuner, kommer att delta i. Studiehandledarna får medverka i en rad intressanta utbildningsdagar under sammanlagt 10 utbildningsdagar kommande hösttermin. En liknande utbildningsinsats sker även vt-18.

Teman i utbildningen är: Skolverket och riktlinjer för studiehandledning på modersmål, det svenska skolsystemet, föreläsning av SYV, språkutvecklande undervisning & IKT, migration och interkulturellt förhållningssätt, handledning, modeller för studiehandledning i praktiken och studiehandledning virtuellt samt undervisning om stödmaterial för nyanlända elever i behov av särskilt stöd med mera.

Deltagande undervisande pedagoger förutom mig & Pia Brander är Malin Carlsson, David Ordoubadian, Modersmålsskolan samt studiehandledaren Tamar Ucar, studiehandledare i Örebro kommun.

Tamar Ucar Örebro

2014-09-30
Malin Carlsson lärare på Lindblomskolan i Hultsfred.
FOTO: BJÖRN WANHATALO

Annonser

Studier i svenska som andraspråk L2

imageJag läser om ”submersion” och får ont i hjärtat för de elever som kastas ut på djupt vatten utan att få möjlighet att lära sig simma först. En metafor i dagens tider. Denna tänkvärda text av Mustafa Can säger mycket. Jag kan bara säga att för mig känns det bra att jobba med nyanlända elever. Jag hjälper en annan människa varje dag.

I min kurstext handlar submersion om elever som placeras direkt i en ordinarie klass utan tillgång till undervisning i svenska som andraspråk, modersmålslärare eller studiehandledning på L1 respektive svenska.
Hela ansvaret för språk- och kunskapsutvecklingen ligger hos eleven. Vilket leder till låg självkänsla och mindervärdeskomplex. (Axelsson, M & Magnusson, U (2012). Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren.

Målet är ett assimilerat enspråkigt barn. Så borde det inte vara.

Dessa tankar fick mig att tänka på en kollega på nätet. Sara Persson. Jag bad henne om tips på hur hon jobbar med elevernas modersmål i sin undervisning. Hon är en pärla. Här ovan har jag länkat till hennes hemsida. Där har hon sammanställt ett blogginlägg till mig och andra om just det. Hur man kan jobba med elevers modersmål utan att alltid ha en modersmålslärare till hands.