Kategoriarkiv: Flippad undervisning

Sammanfatta en film med stöttning

img_0282Jag har undervisat en del på SFI i Sorsele denna hösttermin.

Jag har fått i uppdrag att göra två lektioner där eleverna ska sammanfatta något. Därför har jag till den första lektionen (90 minuter) valt att visa filmen ”Sveriges bästa svensk”.  Filmen är cirka 30 minuter lång. Eleverna har fått i uppdrag att titta på en youtube film där det förklaras vad skillnaden mellan tycker, tänker och tror är. Det är en SFI lärare som heter Marie Edström som har gjort den och jag tycker hon gör det så bra!  Att titta på Youtube filmen var en ”flippad” läxa, och jag hoppas att eleverna har sett den.

Först ska vi prata om rubriken och bilderna och sen ska vi se filmen. Den handlar om en familj som får svenskt medborgarskap, och mannen i familjen går ”all in” för att bli så svensk som möjligt. Eleverna ska få denna ”Affisch” som stöttning för den sammanfattning de ska skriva. Tanken är  även att de ska få förutspå, samt kommentera vad de tror, tänker och tycker. Jag kommer att göra tydliga uppdelningar i det formulär de ska fylla i. De ska beskriva vad som händer först, sedan och till sist, det känslomässiga slutet.  Tyvärr är filmen inte textad, eller jag hittar inte någon textning i alla fall… så jag kommer att stoppa filmen och vi ska prata om vad som händer och reda ut oklarheter gällande visa ord. Alla kanske inte direkt vet vad rotmos och fläsklägg betyder:). Tips: Nu ett år senare ser jag att filmen är textad och att det finns ett arbetsmaterial till den (20171107).

Läs mer

Annonser

Blogg till mina elever

image

Jag tycker att det går bra att dela kunskapsmål och elevuppgifter på Google drive. Där hämtar eleverna mina uppgifter och kombinerar att göra och att se, få förförståelse (som förhoppningsvis leder till ökad måluppfyllelse:)) genom att gå in på olika hemsidor på den blogg jag gjort till dem.

På min blogg kan de öva på och befästa sådant som finns i de läroböcker de har. Den uppgift, det vi för tillfället undervisar om. De kan t.ex. titta på och undervisas via, genom olika instruktionsfilmer. De kan då lättare arbeta med, förstå vad de ska göra av den/de uppgifter de fått. De får befästa kunskaperna via olika övningar, digitalt som jag länkat till.

Lektionen inleds med att jag, eller min kollega går igenom vad uppgiften är. Därefter kan eleverna se en instruktionsfilm, som andra lärare gjort, som ett exempel på hur de kan göra. T.ex kan de se hur de ska skriva ett personligt brev, som är högaktuellt nu när vi övar inför de nationella proven i SFI. Min tid blir mer ”frigjord” och jag anser att vi lättare kan stötta eleverna, en och en.
Eller så kan de via länkar på min blogg få ytterligare information om en text vi läser. Arbetar vi med NO och kroppen kan de t.ex. få se en film från UR om hur hjärnan fungerar, producerad för SVA elever.

Bloggen frigör resurser! Medan en del, eller ibland flertalet av eleverna, ser en film, lyssnar på en ljudfil kan vi pedagoger hjälpa dem som behöver lite extra hjälp, eller instruera de elever som kommit lite längre och eventuellt ska arbeta med andra skoluppgifter.

Läs mer

Hemsida för elever

Under flertalet år har jag lagt ut länkar till mina elever på appen Showbie. Nu har jag samlat dem på en egen hemsida istället. Detta för att eleverna lättare ska kunna använda dem, till rätt lektion eller rätt läxuppgiften.

Jag har även länkat till elevernas modersmål, så de kan träna på grammatik m.m. med utgångspunkt i det modersmål de talar. Även sagor och berättelser finns på hemspråket och svenska, så de kan lyssna på båda språken. 

Det är en enkel avskalad, hemsida. Länkarna går till hemsidor där man kan se och göra uppgifter, eller se flippade filmer innan, under eller efter det att vi ska jobba med ämnet, temat under en lektion.

Problemet med att ha en lärplatta är att många gånger måste man kopiera adressen till hemsidan och därefter klistra i den  i Puffin browser, och på så sätt komma till hemsidan. Det beror på att vanliga webbläsare som Chrome och Safari inte är möjlig att visa allt på med en iPad. Så är det när webbsidorna nyttjar Flash player.

Det finns så många bra hemsidor, som så många fantastiska lärare gjort och delat med sig av. Jag vill genom min hemsida göra det lättare för mina elever att nyttja en hemsida, till det de behöver träna på.

Förhoppningsvis blir hemsidan tydlig, nyttjad och användbar!

Teman jag samlat länkar till är:

Väder, årstider och månader, lyssna övningar, läsförståelse övningar, vokaler, film och böcker på Språkintroduktion med mera.

Nivån på innehållet är ungefär på A1 och A2 nivå, men även någon B nivå inom CEFR skalan kan man hitta länkar till. För att koppla till SFI:s mål ligger det mesta på SFI B eller C nivå.

Länken till sidan är:

www.svasorsele.wordpress.com

Appar och instruktion på svenska i SVA

image
Denna termin, våren -16, har jag fått i uppdrag att organisera lite av verksamheten med appar och språkutvecklande undervisning i vår förberedelseklass på 7-9:an i Vindelälvsskolan, Sorsele.

Jag har gjort en beställning på appar hos våra IT pedagoger, teknikerna på skolan. Eleverna kommer att få börja med att använda den Gmail adress de fått. Därefter ska de använda apparna Google docs och registrera sig på Showbie. Alla klasser jag undervisar i har en egen klasskod på Showbie. Alla elever kan se vad jag lägger ut, men det eleven lägger in till mig, kan bara jag se. Jag börjar med att undervisa om hur dessa appar fungerar och att eleverna kan nyttja dem.

Den första lektionen för denna termin som jag hade med den grupp som kommit lite längre i språket, de eleverna fick skriva ett brev till mig. Brevet de skrev har jag gjort en analys av, och ett positionsschema. Det använder jag som formativ bedömning, vad är närmast att utveckla. För att få tid att prata med eleverna, en och en, om vad de bör träna på härnäst, så har jag tänkt att under tiden jag pratar med en elev så ska de andra få se och lyssna på en muntlig instruktion som jag gjort via appen Telagami. I meddelandet talar jag om att de ska gå in på Showbie, och skriva den 1 minut långa diktamen som jag lagt där till dem. Det de hör ska de först skriva ner för hand, och därefter i ett Google dokument som de ska dela med mig. När man delar ett dokument i Google drive kan både eleven och läraren skriva i dokumentet, samtidigt. Texten från diktamen kan vi därefter jämföra, i en form av dictogloss.

image Läs mer

Appen Bitsboard

Idag gjorde jag ett studiebesök hos kollegorna på SFI här i Sorsele. Förra veckan var de, Urban och Peder, hos mig och följde en lektion jag hade med mina elever.
De har deltagit i ett projekt som handlar om att SFI eleverna ska göra arbetspraktik som lärlingar.
Genom projektet har de kunnat köpa in och prova en rad olika appar till eleverna. De pratade sig varma för appen Utalk. Den appen är även användbar för Språkintroduktionselever.

Jag fick även tips om appen Bitsboard. Den är gratis. Jag har upplevt det som om det finns så mycket på den, och hur kan man då begränsa innehållet så eleverna ägnar sig åt färdighetsträning och inget annat…?
Jag fick tips på att söka på SFI under catalog och sei vad där fanns! Jättebra övningar för mina elever!
Ivana Eklund verkar grym på att göra övningar på Bitsboard bland annat! Hon finns på Twitter😉

Bitsboard

Undervisa om frågor och frågeord i SVA

image
Jag har en lektion, en gång i veckan, som endast  är 30 minuter lång i min Språkintroduktionsklass. Den är i slutet av dagen och eleverna brukar vara ganska trötta så jag brukar variera den på olika sätt, men innehållet är alltid detsamma: frågor och svar.

Den här lektionen fick de söka efter frågor i böcker vi läser under andra lektioner. Det är delvis lättlästa böcker som jag fått från Vilja förlag för att prova dem i min undervisning. Förlaget var nyfikna på hur de tas emot av mina elever då de är skrivna för en lite äldre målgrupp, på SFI.

Vem är jag? Zlatan! Här finns ett lektionsförslag från bloggen ”Nya unga”. Eleverna får ställa frågor, och på så sätt veta vem de ”är”.

Läs mer

Digitala skollyftet badgen är min!

digiskol_badge_hela_loggan_2ee239d9-b637-486e-bd98-f31053c931adIdag fick jag min ansökan beviljad. Jag har fått min badge för Digitala skollyftet. Den gör sig bra på min hemsida.

Tack oh, tack Kristina Rilbe som gjorde det möjligt. Det är ett dessutom ett spännande utvecklingsförslag hon ger mig.  Att prova i min verksamhet, med mina elever. Alla som känner mig vet att jag gillar estetiska uttryckssätt:) Det finns bra appar som jag kunde använda för att utföra det hon föreslår.

Så här lyder hennes motivation:

Motivering

Motivering

 

Denna dag kommer för alltid att vara ihågkommen av helt andra skäl för mig, och hela svenska folket. Jag ryser bara jag tänker på vad som hänt i Trollhättan idag. I Finland har man tydligen börjat jobba mer förebyggande med elevhälsa. Polisen söker även aktivt efter signaler på hot om våldsdåd på nätet, efter att de haft liknande händelser i Finland men med betydligt fler offer på skolorna.
Jag hoppas att det hörsammas i Sverige med, för en elevhälsa som hjälper ungdomar som mår dåligt har alla nytta av.