Kategoriarkiv: Skolinspektionen

Länk

I skolinspektionens beslut gällande vår skola  framgår det att våra elever inte får stöttning av studiehandledare i den utsträckning de behöver och har rätt till. Det är positivt att få det svart på vitt. Elever har rätt till studiehandledare på sitt modersmål.

Vi jobbar på att få en verksamhet där alla elever har möjlighet att lära sig mer svenska , via stöttning på det egna språket, det egna modersmålet. Men det är inte bara enkelt. Det är  svårt att rekrytera studiehandledare och det finns en stor brist på utbildade modersmålslärare. I dagsläget har vi en anställd studiehandledare på Dari, Maliha. Vår somaliska studiehandledare har flyttat, och tjänsten är ännu inte utlyst.

Så här skriver skolinspektionen om Sorsele gymnasieskola. På hemsidan kan man även läsa om beslut rörande andra skolformer i Sorsele kommun samt vad elever och föräldrar tycker om vår skola.

Skolinspektionen har även beslutat att vår filial, vårt gymnasium är en filial till gymnasieskolan i Arvidsjaur, skall stängas då en skola inte får ha två huvudmän för verksamheten. Här är en artikel om det. Vad eleverna tycker.

Kollegor

 

Annonser

Skolinspektionens beslut gällande Sorsele kommun

Vid sitt besök på vår skola sa representanterna från skolinspektionen att Arvidsjaurs kommuns ansökan om att bedriva gymnasieskola i en fial, som de gör i dagsläget både i Sorsele och Malå, avslagits. Motiveringen för det var att det är svårt att vara huvudman för en skolverksamhet som ligger på en annan plats och i en annan kommun.

Jag undrar vad detta kan leda till?

Dessutom pratade vi om rätten till studiehandledning. Jag påtalade att vi inte har någon plan för, några riktlinjer för hur studiehandledning bör ske.

Linköping kommun har en sådan plan.

I sociala medier har frågan diskuterats och vikten av att jobba fram riktlinjer för nyttjandet av resurser som modersmålslärare, studiehandledare är en fråga som engagerar många och det finns en rad goda exempel på detta arbete ute på våra skolor.

image

Skolinspektionen intervjuar lärare och elever

Den 28 augusti, blir vi på Älvbrinken intervjuade av Skolinspektionen. Vår skola, Älvbrinken, är en gymnasiefilial till Arvidsjaurs gymnasieskola. Hos oss studerar även vuxna, grundvuxelever. Vi undervisar våra ensamkommande flyktingbarn och nyanlända elever över 16 år på vår skola. Det är ett 40- tal elever som studerar svenska som andraspråk och andra skolämnen på Språkintroduktion samt Individuellt alternativ. De studerar för att få behörighet att söka in på ett nationellt gymnasieprogram och kan hos oss uppnå 8 till 12 betyg för att därefter ha möjlighet att söka in på ett nationellt program.

Skolinspektion. Det kommer att bli intressant att bli intervjuad. Jag hoppas att det blir ett bra samtal om nyanlända elevers möjligheter och rättigheter till en god utbildning. Vår rektor är ledig denna vecka, därför pratar de med oss istället.

I dessa valtider utlovas det nya pengar till undervisning på Språkintroduktion för att uppnå högre måluppfyllelse. Jag hoppas det blir mer än bara vallöften. Jag hoppas också att lärares status kommer att höjas i form av höjda löner. Men det verkar som att för att få det, ett högre lönelyft, måste man bli förstelärare. Den reformen har vi bara sett början av. En start som redan nu lett till många diskussioner och en hel del frustration i lärarkåren över ökad arbetsmängd och ofta, men inte alltid, lite och ingen nedsättning i tjänst.
Ska du tjäna mer måste du arbeta mer. Var det inte lärare som skulle få mer tid till undervisning och mindre tid till administration?
Min undran likt många andras är, ger reformen förstelärare mer till eleverna?
Jag är benägen att hålla med SVT opinion. Hur gynnar skoldebatten eleverna?