Månadsarkiv: november 2013

Körlings ord

Anne-Marie Körlings bok ”Nu ler Vygotskij” väntar på att åter förenas med ursprunget. Förhoppningsvis får jag en autograf i den:) Jag har följt hennes blogg under en lång tid och ska till veckan ha äran att gå och lyssna på henne i min egen skola. Det är minst sagt inspirerande!
http://www.korlingsord.se

Nu ler Vygotskij

Annonser

Mina elever kan mycket mer än vad andra tror!

Ida förklarar ordTipsrunda

”Det var svåra ord du skrivit på tavlan” sa en kollega. Då svarade jag att -jag har så duktiga elever att jag tror absolut att de klarar av att förstå dessa ord. Tillsammans, på flera olika språk och via ett gott elevsamarbete gjorde de precis
det.
Vi hade en frågesport om rökning under utbildningsdagarna på höstlovet. Det var 13 frågor i form av en tipsrunda och alla frågorna handlade om tobak och om rökning. Jag tog glatt emot samma frågor för att använda i min grupp, till mina Språkintroduktionselever. ”Du måste nog utesluta några frågor” sa en lärare. Vi, kollegan som är matte/no lärare (och sva) lyssnade inte så noga och satte upp alla frågorna och gissa hur gick? Att använda autentiskt material går ofta hur bra som helst. Det är stöttningen som är det viktigaste. De, eleverna, är inte tomma blad som vi ska skriva historien på. De har ett stort kapital i form av kunskap, vi borde bara hitta former för att möjliggöra ännu bättre byggen!

Läsning av sagor

Det var en gång på persiska

Det var en gång på persiska

Sagor och skrivschema, ordlistor

Sagor och skrivschema, ordlistor

Mina elever har läst sagor. I svenska som andraspråk ska vi jobba bland annat med förmågorna att läsa och analysera texter, kunskap om hur man uttrycker sig när man skriver samt känna igen vad som är typiskt för svenskan och använda regler för hur man pratar och skriver.

Att läsa sagor är något som förenar mina elever och i dem hittar vi ofta en gemensam förförståelse trots att vi som kommer från många olika delar av världen. I sagorna finns många språkliga drag som banar väg för en språkutveckling.

Samarbete och ”jag ser”

imageimageimageimage

Idag hade jag en lektion där eleverna skulle spela enligt en spelplan. Frågorna var intervjufrågor. De som spelade skulle läsa frågorna i rätt ordföljd och en av eleverna var domare och läste, sa om meningen var rätt eller fel.

I gruppen fanns elever som varit i Sverige i ett år samt en som varit här i 4 veckor, men tack vare ett gemensamt språk, i denna grupp engelska, klarade alla att kommunicera och även lära sig uttryck på svenska.

jag skrev en ”jag ser” lista på tavlan som vi läste tillsammans.

Bedöma – inte individen utan underlaget.

Jag ser, och inspiration till undervisningen är tagen från denna person.

Studiebesök och studier i Kristendomskunskap

Sorsele kyrkogård

Sorsele kyrkogård

Skogskyrkogården i Sorsele med det fina träkorset i bakgrunden

Skogskyrkogården i Sorsele med det fina träkorset i bakgrunden

Att undervisa elever som är nya i svenska språket, men inte i livet är en utmaning och en förmån. Vi har olika traditioner men så många mötesplatser i vad det är att vara människor. Att dessutom få samarbeta med en kollega som undervisat länge i ämnet och rest till många delar av världen ger mervärden.