Kategoriarkiv: Studievägledning

Nyanlända och yrkesstudier

I mitt arbete som samordnare för nyanländas lärande har jag ett behov av att få en mer samlad bild när det gäller studier och yrkesvägledning för nyanlända elever på språkintroduktion.

Jag har samlat information om

  • Studieplaner med mål
  • Yrkesvägledning av en studie- och yrkesvägledare
  • undervisning med inriktning mot yrkes- arbetslivet

Skolverket har en studieplan på sin hemsida. Lagändring sedan 20180801 om hur man upprättar studieplaner.

Denna film är intressant om elever som fyllt 19 år och som studerar SAMO på språkintroduktion och hur SVA lärare samarbetar med SYV.

Lättläst information om arbetslivet i Sverige och världen.

Rapport om yrkesutbildningsområdet av Skolverket.

Hur samtalar vi i olika sammanhang? UR och Bästa babblet. (Finns med i målen i svenska som andraspråk).

Bok om att utbilda för det kommande yrkeslivet.

Boken riktar sig till blivande yrkes- och ämneslärare som ska arbeta i gymnasiets yrkes-och introduktionsprogram.

Annonser