Etikettarkiv: assimilation

Studier i svenska som andraspråk L2

imageJag läser om ”submersion” och får ont i hjärtat för de elever som kastas ut på djupt vatten utan att få möjlighet att lära sig simma först. En metafor i dagens tider. Denna tänkvärda text av Mustafa Can säger mycket. Jag kan bara säga att för mig känns det bra att jobba med nyanlända elever. Jag hjälper en annan människa varje dag.

I min kurstext handlar submersion om elever som placeras direkt i en ordinarie klass utan tillgång till undervisning i svenska som andraspråk, modersmålslärare eller studiehandledning på L1 respektive svenska.
Hela ansvaret för språk- och kunskapsutvecklingen ligger hos eleven. Vilket leder till låg självkänsla och mindervärdeskomplex. (Axelsson, M & Magnusson, U (2012). Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren.

Målet är ett assimilerat enspråkigt barn. Så borde det inte vara.

Dessa tankar fick mig att tänka på en kollega på nätet. Sara Persson. Jag bad henne om tips på hur hon jobbar med elevernas modersmål i sin undervisning. Hon är en pärla. Här ovan har jag länkat till hennes hemsida. Där har hon sammanställt ett blogginlägg till mig och andra om just det. Hur man kan jobba med elevers modersmål utan att alltid ha en modersmålslärare till hands.

Annonser