Etikettarkiv: Läsning

SFI prov C och UR:s gästblogg

SFI prov Mina elever gör SFI prov C idag. De ska lyssna, läsa och svara på frågor samt skriva svenska. Det muntliga provet blir genomfört nästa vecka. Det är inte det bästa sättet att mäta elevers kunskapsnivå, eftersom SFI målen och de läroplansmål vi har på Språkintroduktion inte är jämförbara. Man tager vad man haver. Den dag det finns ett material som kommer från Skolverket och jag kan använda det materialet för att mäta var mina elever, som är nyanlända elever, befinner sig i sin språkutveckling ska jag givetvis använda det.

Idag finns det inte många riktlinjer för hur innehållet av studierna på Språkintroduktion ska se ut, mer bara att ungdomarna har rätt att gå i skola och att kommunerna ska tillhandahålla adekvat undervisning för dem. Fram till dess det finns mer tydliga direktiv, gör varje skola lite som de vill. Vi tycker att vi, med lite olika bedömningsmetoder, har funnit ett sätt att (någorlunda) veta när övergångar mellan grupper är möjligt. Ett av sätten är att bedöma elever via SFI prov. Testet bygger på teorin om kommunikativ förmåga och har hög reabilitet och validitet. Testet är lätträttat och inte allt för kostsamt. Testet är känt och är allmänt accepterat. Alla dessa kriterier är viktiga för ett test enligt Genese & Upshur (1996) i Classroom based evaluation. Vi sambedömer texterna, den som överlämnar och den som tar emot eleven. Som sagt, varje huvudman  gör som de själv vill.

Kommande år kommer elever på vår skola, Älvbrinkens. gymnasium, inte kunna läsa lika många ämnen. Det innebär att vi kommer att utbilda nyanlända elever som har möjlighet att söka till yrkesinriktad utbildning. Vi kommer inte att ha ett gymnasium där elever kan studera på nationella program. Vår filial, som idag tillhör Arvidsjaurs kommun, läggs ner. Det är ganska tufft att vara en liten kommun i Norrlands inland med få skattebetalande invånare. Vår politik, i Sverige, är inte glesbygdsvänlig.

En sak är dock säker. Studerar, det gör våra elever på vår skola. De är fantastiska på att kämpa för att lära sig allt nytt med vårt språk och vår kultur. Efter att dagens test är rättat, ska jag visa eleverna något de skrev i höstas så de kan jämföra. Det har hänt massor med deras kunskaper i svenska språket. Vi kämpar hårt för att uppfylla mål och förmågor via språkutvecklande undervisning. En dag i förra veckan rös jag och fick ”ståpäls” när en elev från Eritrea läste en text på svenska. När jag skrev in honom i höstas kunde han inte hålla i en penna. Mina kollegor som undervisar honom och andra elever gör ett fantastiskt jobb.

Det diskuteras mycket om innehållet av studier för nyanlända på både lokal, regional och nationell nivå. På nationell nivå diskuteras det bland annat om nyanlända skulle kunna ha en prioriterad timplan? Frågan är bara vilka ämnen som kan prioriteras bort/ner utan att det försvårar för eleven att nå kunskapsmålen i det ämnet? En mer flexibel timplan utifrån förkunskaper, eller möjlighet för eleven att delta i vissa moment kan vara andra lösningar.

URs gästblogg.

Det händer mer roliga saker! Förutom att elever lör sig läsa tack vare vår undervisning. I helgen skrev jag ett blogginlägg till UR:s hemsida om hur jag nyttjar UR i min undervisning. Jenny, som är Mediepedagog på UR, ville att jag skulle göra det.

Annonser

Tema mod, glädje och repekt. Sorsele kommuns värdegrundsord.

Vi har haft en temadag på Älvbrinken. Med tre stationer. Det var en begreppsstation, en enhetsstation samt en tipsrunda med QR koder. Det var bra övningar, inte bara i att använda språket, utan även i att samarbeta. Vi delade upp grupperna i nationaliteter, nivå på kunskaperna i svenska från våra 4:a klasser. Eleverna fick börja med att namnge sin grupp, göra ett lag. Övningarna de gjorde var språkberikande. De fick på de olika stationerna bland annat uppsatta längd, mängd och vikt, därefter göra meningar av olika ordklasser och det längsta ordet de kunde komma på med olika bokstäver från alfabetet. Tipsrundan innehöll frågor från So, som: Vad heter Landskapet du bor i?, No, Hur många ben har en spindel? Begrepp som: Vad betyder ordet hypotes? samt frågor på engelska om julen.

Givetvis fanns det en fikastation också, med lussebullar och julmust.

Det var en intensiv men trevlig förmiddag.

 

IMG_0261.JPG

IMG_0284.JPG

IMG_0280.JPG
IMG_0259.JPG