Kategoriarkiv: Kamratbedömning

Summativ bedömning blir formativ

GrupparbeteEn Youtube film som  jag tankemässigt utgått ifrån när jag planerat att undervisa mina elever om bedömning är denna med Tommy Lucassi. Hans blogg ligger på Pedagog Stockholm. Tommy använder en metod som han berättar om i denna film. Han kallar metoden för ”Provfri undervisning”. Jag har skrivit om den filmen i ett tidigare inlägg.

Provdrift undervisning. Det är inte så att jag planerar att sluta med prov, men jag vill att mina elever ska veta mer om vad vi lärare bedömer, och hur vi tänker när vi bedömer. Att eleverna ska veta vad de blir bedömda på. Med tanke på att många av mina elever inte studerat, och inte gått i en skola liknande vår skola i Sverige, så är det en trygghet för dem att veta vad de ska prestera. De behöver få en förståelse, en ram och ett innehåll så att de har lättare kan veta vilken kunskap det är de ska sträva mot.

Skoluppgiften jag undervisat om i detta fall är att de ska träna på att skriva ett informellt brev. De ska veta hur ett brev skrivs (genrer) och vilket innehåll ett brev brukar, ska innehålla för att vara ett korrekt brev. Jag vill även att de ska veta hur ett brev bedöms om man skriver ett brev på Nationella provet, SFI B nivå.

Eleverna får först se en liten film om att skriva brev. Jag har länkat till en youtube sida från min blogg, där jag har sidor som kan hjälpa och stötta eleven. Många kan formen för att skriva brev, men de kan behöva veta hur vi skriver brev i Sverige.

Hur ska de veta vad som är ”rätt” och vad som bedöms? Jag visar det genom att kopiera upp olika texter ur SFI bedömningsmaterial, från en äldre upplaga av provet. Jag tar med bedömningsanvisningarna som Skolverket har gett till oss lärare som ett bedömningsunderlag, men utelämnar betyget. Utifrån det skriver jag egna bedömningsmallar, med betygssteg och krav på innehåll för det brev de ska undersöka. Bedömningarna utgår från exempelbreven från Skolverket där de bedömts enligt betygsgraderna, och betygen F-A.   Läs mer

Annonser

Kamratbedömning av brev

Mina elever fick, utifrån en mall, bedöma om klasskamraten skrivit ett ”bra” svarsbrev till en person som heter Kim. Vi hade på en lektion tidigare läst ett personligt brev skrivet av en person med namnet Kim. Eleverna hade därefter fått skriva ett svar till Kim. Nu hade de i uppgift att fylla i en mall där de kamraten skulle svara på om det i svarsbrevet fanns:

Ett datum, en hälsning, en inledning, svar på brevskrivarens frågor, samt förslag till lösningar på de problem Kim berättat att hen hade, samt en avskedshälsning.

Via mallen skulle kamraten även fylla i vilka verb som eleven skrivit, och det blev tydligt för både brevskrivaren och klasskamraten vad som saknas, vad som fanns med . Mallen var utformad med tre spalter, en spalt för att svara Ja eller Nej och en spalt för exempel, de fick skriva hur kamraten skrivit en hälsning, en inledning, ett förslag o.s.v.

Med verbspalterna fick eleven syn på om kamraten skrivit verb i enbart presens, eller om det fanns verb i andra tempusformerna. Jag som pedagog var mycket nöjd med de metaspråkliga diskussionerna jag hörde.

Bedömning av och med SFI prov

imageJag gör bedömningar av elevernas texter med hjälp av SFI prov. Proven är relativt snabbrättade och mäter flera förmågor samtidigt. De är vetenskapliga och genomarbetade och många har ett gott förtroende för dessa tester. Det förtroendet, för testerna, finns även bland eleverna. Ibland behövs ett test för att det ska bli tydligt var i språkutvecklingen en elev befinner sig.

Mest av allt skulle jag vilja ha en läroplan med kunskapsmål för Språkintroduktionselever, men en sådan läroplan finns inte idag. Vi jämför kunskapsmål mot årskurserna i grundskolan, vilket inte stämmer med den kognitiva utvecklingsnivån för mina elever.

Jag vet att det inte är enligt de läromål mina elever bör arbeta mot, i Lgr 11, men jag tycker de är bra för att bedöma,  formativt, vad eleven behöver träna mer på. Vi  använder således SFI testen inte bara som nivågrupperingar utan även för att prata om olika genrer samt visa elever hur lärare kan bedöma texter, och hur man gör när man skriver olika texter. Tex ett brev. På vilket sätt bör ett brev skrivas på och hur vi bedömer en text de skrivit. Tillsammans med elverna tittar vi på om det finns verb, konjunktioner, tidord o.s.v.

Om de inte får jämföra sina texter mot något, se vad som är ”facit” så är det svårt att beskriva vad de skall uppnå för nivå.

Genom att de får jämföra den egna texten med texter skrivna av SFI elever, som bedömts av andra lärare, provkonstruktörer blir det en adekvat bedömning och en diskussion om genrer, innehåll, grammatik och performans.

Dagens exit ticket från några av eleverna. Förmågan var att analysera en text. Kunskapen att behärska ordföljd.
image

Kamratbedömning

Idag läste eleverna varandras brev till vår rektor. De hade uppdraget att se om de följt mina anvisningar och skrivit om de tre saker som jag hade gett dem i uppgift.

Det talades grammatik och allt vad som bara kan tänkas behövas för att utveckla språket. Metaspråkligt!

Det är lektioner som dessa som gör att jag älskar mitt jobb!