Kategoriarkiv: Språkintroduktion

Satsschema

34333E50-CD3C-4F0C-98C8-0AE71F7A751BIdag gör mina elever ett prov i grammatik där de bl.a. placerar meningar i ett satsschema.

Jag tycker det är ett bra sätt att undervisa om verbets placering och spetsställning.

Annonser

Lästema med lättlästa böcker

Ett Astrid Lindgren tema. Vi hade ett lästema i min klass, på IM gymnasiet Älvbrinken och Språkintroduktion i Sorsele, där vi läste om, och böcker av, Astrid Lindgren. Eleverna är nya i språket men inte i livet. En del av eleverna kände igen boken ”Pippi Långstrump”.

För att få veta mer om denna spännande person, Astrid Lindgren, såg jag dokumentären om henne i tre delar som finns länkad till via denna hemsida. Det var intressant att göra jämförelser mellan dåtid och nutid och inse att Astrid utbildat många barn via sina böcker i en värdegrund där man står upp för de svaga i samhället. Astrids böcker har delvis danat oss i vår syn på hur samhället bör vara. Jag har även sett filmen, Astrid som ung. Hennes engagemang för miljön, djurens rättigheter, jämställdhet samt flyktingrättigheter och jämlikhet gör henne alltjämt till en mycket älskad person. Hennes författarskap trotsar alla gränser – hennes böcker läses av alla generationer i alla världsdelar. ”Man ska ge barnen kärlek, mer kärlek och än mer kärlek”.

I klassen började vi med att läsa delar av en lättläst faktabok, på olika modersmål och  språk, om personen Astrid Lindgren. Jag hade lånat hem en mängd böcker, samt att vi har tjänsten ”Inläsningstjänst”.

Faktaboken om Astrid Lindgren är skriven av bibliotekarien Cilla Dalen (med apostrof) samt författaren Annelie Drewsen. Lyssna på och se gärna på Cillas föreläsning på UR, om vikten av läsning.

Att ge läsläxa och dela ut lotter tycker jag var en god ide´!

Cilla Dalén
Läs mer

Studiehandledare❤️

I vår kommun har vi haft en Introduktionskurs för studiehandledare.

I min kommun Sorsele arbetar två heltidsanställda studiehandledare, samt en person på en extratjänst.

Som samordnare av nyanländas lärande är jag studiehandledarnas arbetsledare och vi gör ett schema utifrån elevbehov och ändrar dessa scheman tre gånger per termin.

Vår Introduktionsutbildning anser jag gav studiehandledare ”råg i ryggen” och kunskap om sin egen roll och betydelse.

Jag ser verkligen att de ständigt utvecklas i sitt yrke och de håller också på att vara grymma på att stötta oss kollegor i vad elever behöver.

Bevis för hur mycket utbildningen betydde såg jag nyligen vid ett tillfälle när jag undervisade en grupp med Språkintroduktionselever. Den elev min studiehandledare skulle stötta var inte närvarande denna dag. Då gick studiehandledaren omedelbart till en annan grupp.

Min tolkning: Studiehandledaren är inte assistent! Även om jag är hens arbetsledare, sitter rollen i ryggraden.

När jag vid den senaste schematräffen undrade om det hänt något intressant i jobbet svarar en av dem: ”det ger mig gåshud när jag får en aningen omotiverad elev att arbeta intensivt!”

Härligt!

#lyckaärattarbetamedstudiehandledare

Gymnasielärare i Svenska som andraspråk

Nyanlända och yrkesstudier

I mitt arbete som samordnare för nyanländas lärande har jag ett behov av att få en mer samlad bild när det gäller studier och yrkesvägledning för nyanlända elever på språkintroduktion.

Jag har samlat information om

  • Studieplaner med mål
  • Yrkesvägledning av en studie- och yrkesvägledare
  • undervisning med inriktning mot yrkes- arbetslivet

Skolverket har en studieplan på sin hemsida. Lagändring sedan 20180801 om hur man upprättar studieplaner.

Denna film är intressant om elever som fyllt 19 år och som studerar SAMO på språkintroduktion och hur SVA lärare samarbetar med SYV.

Lättläst information om arbetslivet i Sverige och världen.

Rapport om yrkesutbildningsområdet av Skolverket.

Hur samtalar vi i olika sammanhang? UR och Bästa babblet. (Finns med i målen i svenska som andraspråk).

Bok om att utbilda för det kommande yrkeslivet.

Boken riktar sig till blivande yrkes- och ämneslärare som ska arbeta i gymnasiets yrkes-och introduktionsprogram.

När man undervisar elever på olika språknivåer

Jag undervisar ofta elever som har olika språknivåer och studiebakgrund.

För att kunna fördela min tid bättre och för att elever skall få uppgifter på ”rätt” nivå, tar jag ofta hjälp av material på webben.

Jag lägger t.ex. ut egna ljudfiler. Det kan t.ex vara inspelningar på inledningar från böcker vi ska läsa. Jag låter eleverna lyssna & skriva ner det jag säger. Detta gör att jag kan få tid att läsa med en elev/elever som behöver extra stöttning medan de andra är upptagna med att lyssna och skriva.

Jag gör även QR koder och sätter upp dem  i klassrummet så att elever lättare kan hitta uppgifter de behöver träna mer på.

En stor hjälp är tjänsterna Studi.se och Inläsningstjänst AB.

Mina hemsidor är dessa: svasorsele samt Älvbrinken bloggar.

På skolbloggen har jag lagt uppgifter elever skall göra t.ex. ett Google formulär eleverna ska fylla i, svara på frågor från vårt tema Politik & valet 2018.

Eleverna arbetar ofta tillsammans och diskuterar sig fram till ett svar. I det lärandet finns det mycket metaspråk.

Speciell och normal

Instruktion till vikarie

Läsning av Läsförståelse av texten Familjen Åkesson som bor i Sorsele.

Saker att inleda texten med, diskutera kring, innan eleverna får texten.

Skriv gärna orden speciell och normal på tavlan.

Diskutera sedan ordet speciell, hur är man när man är speciell?

– och vad kan ordet normal betyda?

Är du eller någon annan ”normal”?  I så fall, varför är du normal?

Är man mer normal i Sverige än i andra länder?

Jag har en fantastisk vikarie! Jag har fantastiska elever!