Kategoriarkiv: Språkintroduktion

Studiehandledare❤️

I vår kommun har vi haft en Introduktionskurs för studiehandledare.

I min kommun Sorsele arbetar två heltidsanställda studiehandledare, samt en person på en extratjänst.

Som samordnare av nyanländas lärande är jag studiehandledarnas arbetsledare och vi gör ett schema utifrån elevbehov och ändrar dessa scheman tre gånger per termin.

Vår Introduktionsutbildning anser jag gav studiehandledare ”råg i ryggen” och kunskap om sin egen roll och betydelse.

Jag ser verkligen att de ständigt utvecklas i sitt yrke och de håller också på att vara grymma på att stötta oss kollegor i vad elever behöver.

Bevis för hur mycket utbildningen betydde såg jag nyligen vid ett tillfälle när jag undervisade en grupp med Språkintroduktionselever. Den elev min studiehandledare skulle stötta var inte närvarande denna dag. Då gick studiehandledaren omedelbart till en annan grupp.

Min tolkning: Studiehandledaren är inte assistent! Även om jag är hens arbetsledare, sitter rollen i ryggraden.

När jag vid den senaste schematräffen undrade om det hänt något intressant i jobbet svarar en av dem: ”det ger mig gåshud när jag får en aningen omotiverad elev att arbeta intensivt!”

Härligt!

#lyckaärattarbetamedstudiehandledare

Gymnasielärare i Svenska som andraspråk

Annonser

Nyanlända och yrkesstudier

I mitt arbete som samordnare för nyanländas lärande har jag ett behov av att få en mer samlad bild när det gäller studier och yrkesvägledning för nyanlända elever på språkintroduktion.

Jag har samlat information om

  • Studieplaner med mål
  • Yrkesvägledning av en studie- och yrkesvägledare
  • undervisning med inriktning mot yrkes- arbetslivet

Skolverket har en studieplan på sin hemsida. Lagändring sedan 20180801 om hur man upprättar studieplaner.

Denna film är intressant om elever som fyllt 19 år och som studerar SAMO på språkintroduktion och hur SVA lärare samarbetar med SYV.

Lättläst information om arbetslivet i Sverige och världen.

Hur samtalar vi i olika sammanhang? UR och Bästa babblet. (Finns med i målen i svenska som andraspråk).

Bok om att utbilda för det kommande yrkeslivet.

Boken riktar sig till blivande yrkes- och ämneslärare som ska arbeta i gymnasiets yrkes-och introduktionsprogram.

När man undervisar elever på olika språknivåer

Jag undervisar ofta elever som har olika språknivåer och studiebakgrund.

För att kunna fördela min tid bättre och för att elever skall få uppgifter på ”rätt” nivå, tar jag ofta hjälp av material på webben.

Jag lägger t.ex. ut egna ljudfiler. Det kan t.ex vara inspelningar på inledningar från böcker vi ska läsa. Jag låter eleverna lyssna & skriva ner det jag säger. Detta gör att jag kan få tid att läsa med en elev/elever som behöver extra stöttning medan de andra är upptagna med att lyssna och skriva.

Jag gör även QR koder och sätter upp dem  i klassrummet så att elever lättare kan hitta uppgifter de behöver träna mer på.

En stor hjälp är tjänsterna Studi.se och Inläsningstjänst AB.

Mina hemsidor är dessa: svasorsele samt Älvbrinken bloggar.

På skolbloggen har jag lagt ett Google formulär eleverna kan fylla i, svara på frågor från vårt tema Politik & valet 2018, ett tema vi arbetat med.

De arbetar ofta tillsammans och diskuterar sig fram till ett svar. I det lärandet finns det mycket metaspråk.

Speciell och normal

Instruktion till vikarie

Läsning av Läsförståelse av texten Familjen Åkesson som bor i Sorsele.

Saker att inleda texten med, diskutera kring, innan eleverna får texten.

Skriv gärna orden speciell och normal på tavlan.

Diskutera sedan ordet speciell, hur är man när man är speciell?

– och vad kan ordet normal betyda?

Är du eller någon annan ”normal”?  I så fall, varför är du normal?

Är man mer normal i Sverige än i andra länder?

Jag har en fantastisk vikarie! Jag har fantastiska elever!