Kategoriarkiv: SFI prov

Summativ bedömning blir formativ

GrupparbeteEn Youtube film som  jag tankemässigt utgått ifrån när jag planerat att undervisa mina elever om bedömning är denna med Tommy Lucassi. Hans blogg ligger på Pedagog Stockholm. Tommy använder en metod som han berättar om i denna film. Han kallar metoden för ”Provfri undervisning”. Jag har skrivit om den filmen i ett tidigare inlägg.

Provdrift undervisning. Det är inte så att jag planerar att sluta med prov, men jag vill att mina elever ska veta mer om vad vi lärare bedömer, och hur vi tänker när vi bedömer. Att eleverna ska veta vad de blir bedömda på. Med tanke på att många av mina elever inte studerat, och inte gått i en skola liknande vår skola i Sverige, så är det en trygghet för dem att veta vad de ska prestera. De behöver få en förståelse, en ram och ett innehåll så att de har lättare kan veta vilken kunskap det är de ska sträva mot.

Skoluppgiften jag undervisat om i detta fall är att de ska träna på att skriva ett informellt brev. De ska veta hur ett brev skrivs (genrer) och vilket innehåll ett brev brukar, ska innehålla för att vara ett korrekt brev. Jag vill även att de ska veta hur ett brev bedöms om man skriver ett brev på Nationella provet, SFI B nivå.

Eleverna får först se en liten film om att skriva brev. Jag har länkat till en youtube sida från min blogg, där jag har sidor som kan hjälpa och stötta eleven. Många kan formen för att skriva brev, men de kan behöva veta hur vi skriver brev i Sverige.

Hur ska de veta vad som är ”rätt” och vad som bedöms? Jag visar det genom att kopiera upp olika texter ur SFI bedömningsmaterial, från en äldre upplaga av provet. Jag tar med bedömningsanvisningarna som Skolverket har gett till oss lärare som ett bedömningsunderlag, men utelämnar betyget. Utifrån det skriver jag egna bedömningsmallar, med betygssteg och krav på innehåll för det brev de ska undersöka. Bedömningarna utgår från exempelbreven från Skolverket där de bedömts enligt betygsgraderna, och betygen F-A.   Läs mer

Annonser

Muntligt test och appen Audiomemos

imageIdag ska jag prova appen AudioMemos vid det muntliga SFI förhöret. Samtalen spelas in som acc filer.

Utvärdering. Det var enkelt att spela in, det gick att pausa om det behövdes och ljudet var utmärkt.

Jag har även provat att spela in ett meddelande och  fört över en ljudfil från AudiMemo till Showbie, som är en app som  jag använder för att dela dokument mellan mig och mina elevgrupper. Det fungerade utmärkt. Appen kostar 9:- och är värd alla kronor.

Det går även bra att e-posta filer, från ljudinspelningsappen, och de filer som var lite för stora delade jag via Google drive till kollegan. Hon hade elever som också deltog i samtalen. Vi turades om att hålla i samtalen och gjorde därefter gemensamma bedömningar.

 

SFI prov C och UR:s gästblogg

SFI prov Mina elever gör SFI prov C idag. De ska lyssna, läsa och svara på frågor samt skriva svenska. Det muntliga provet blir genomfört nästa vecka. Det är inte det bästa sättet att mäta elevers kunskapsnivå, eftersom SFI målen och de läroplansmål vi har på Språkintroduktion inte är jämförbara. Man tager vad man haver. Den dag det finns ett material som kommer från Skolverket och jag kan använda det materialet för att mäta var mina elever, som är nyanlända elever, befinner sig i sin språkutveckling ska jag givetvis använda det.

Idag finns det inte många riktlinjer för hur innehållet av studierna på Språkintroduktion ska se ut, mer bara att ungdomarna har rätt att gå i skola och att kommunerna ska tillhandahålla adekvat undervisning för dem. Fram till dess det finns mer tydliga direktiv, gör varje skola lite som de vill. Vi tycker att vi, med lite olika bedömningsmetoder, har funnit ett sätt att (någorlunda) veta när övergångar mellan grupper är möjligt. Ett av sätten är att bedöma elever via SFI prov. Testet bygger på teorin om kommunikativ förmåga och har hög reabilitet och validitet. Testet är lätträttat och inte allt för kostsamt. Testet är känt och är allmänt accepterat. Alla dessa kriterier är viktiga för ett test enligt Genese & Upshur (1996) i Classroom based evaluation. Vi sambedömer texterna, den som överlämnar och den som tar emot eleven. Som sagt, varje huvudman  gör som de själv vill.

Kommande år kommer elever på vår skola, Älvbrinkens. gymnasium, inte kunna läsa lika många ämnen. Det innebär att vi kommer att utbilda nyanlända elever som har möjlighet att söka till yrkesinriktad utbildning. Vi kommer inte att ha ett gymnasium där elever kan studera på nationella program. Vår filial, som idag tillhör Arvidsjaurs kommun, läggs ner. Det är ganska tufft att vara en liten kommun i Norrlands inland med få skattebetalande invånare. Vår politik, i Sverige, är inte glesbygdsvänlig.

En sak är dock säker. Studerar, det gör våra elever på vår skola. De är fantastiska på att kämpa för att lära sig allt nytt med vårt språk och vår kultur. Efter att dagens test är rättat, ska jag visa eleverna något de skrev i höstas så de kan jämföra. Det har hänt massor med deras kunskaper i svenska språket. Vi kämpar hårt för att uppfylla mål och förmågor via språkutvecklande undervisning. En dag i förra veckan rös jag och fick ”ståpäls” när en elev från Eritrea läste en text på svenska. När jag skrev in honom i höstas kunde han inte hålla i en penna. Mina kollegor som undervisar honom och andra elever gör ett fantastiskt jobb.

Det diskuteras mycket om innehållet av studier för nyanlända på både lokal, regional och nationell nivå. På nationell nivå diskuteras det bland annat om nyanlända skulle kunna ha en prioriterad timplan? Frågan är bara vilka ämnen som kan prioriteras bort/ner utan att det försvårar för eleven att nå kunskapsmålen i det ämnet? En mer flexibel timplan utifrån förkunskaper, eller möjlighet för eleven att delta i vissa moment kan vara andra lösningar.

URs gästblogg.

Det händer mer roliga saker! Förutom att elever lör sig läsa tack vare vår undervisning. I helgen skrev jag ett blogginlägg till UR:s hemsida om hur jag nyttjar UR i min undervisning. Jenny, som är Mediepedagog på UR, ville att jag skulle göra det.

Bedömning av texter i ett brev

Jag har bedömt mina elevers texter inför kommande utvecklingssamtal och undervisning. Det är mödosamt men lärorikt. Jag gör det för att eleverna ska få se vad de kan när de skriver svenska. Jag utvärderar även om de kan det vi undervisat om, i detta fallet formen för att skriva ett brev.

Elevtext

 

Det är mödosamt men lärorikt. Jag upptäcker många saker om min egen undervisning, och vad jag bör undervisa om efter lovet.
Bedömning ev elevtext

Bedömning av och med SFI prov

imageJag gör bedömningar av elevernas texter med hjälp av SFI prov. Proven är relativt snabbrättade och mäter flera förmågor samtidigt. De är vetenskapliga och genomarbetade och många har ett gott förtroende för dessa tester. Det förtroendet, för testerna, finns även bland eleverna. Ibland behövs ett test för att det ska bli tydligt var i språkutvecklingen en elev befinner sig.

Mest av allt skulle jag vilja ha en läroplan med kunskapsmål för Språkintroduktionselever, men en sådan läroplan finns inte idag. Vi jämför kunskapsmål mot årskurserna i grundskolan, vilket inte stämmer med den kognitiva utvecklingsnivån för mina elever.

Jag vet att det inte är enligt de läromål mina elever bör arbeta mot, i Lgr 11, men jag tycker de är bra för att bedöma,  formativt, vad eleven behöver träna mer på. Vi  använder således SFI testen inte bara som nivågrupperingar utan även för att prata om olika genrer samt visa elever hur lärare kan bedöma texter, och hur man gör när man skriver olika texter. Tex ett brev. På vilket sätt bör ett brev skrivas på och hur vi bedömer en text de skrivit. Tillsammans med elverna tittar vi på om det finns verb, konjunktioner, tidord o.s.v.

Om de inte får jämföra sina texter mot något, se vad som är ”facit” så är det svårt att beskriva vad de skall uppnå för nivå.

Genom att de får jämföra den egna texten med texter skrivna av SFI elever, som bedömts av andra lärare, provkonstruktörer blir det en adekvat bedömning och en diskussion om genrer, innehåll, grammatik och performans.

Dagens exit ticket från några av eleverna. Förmågan var att analysera en text. Kunskapen att behärska ordföljd.
image