Etikettarkiv: Tala på svenska

Pratbubblor

I läromedlet ”Snacket går vidare” Bonnier utbildning AB (2008) finns många uppslag på hur man kan få eleverna att tala mer, att samtala i grupper och använda svenska språket på lektionerna.

En av uppgifterna i läromedlet var att eleverna skulle klippa ut och skriva pratbubblor och tankebubblor till bilder. Mina elever fick klippa ut bilder från gamla ex av tidningen 8 sidor. Därefter blandade vi bilder och citat och försökte hitta rätt bild till rätt citat. En enkel instruktion och uppgift tänkte jag, men så var det inte.

Jag gör ofta mallar och exempel för att stötta eleverna i det arbete de skall utföra men ibland finns det inte tid till det. Lektionen kan bli bra ändå.

Vad som blev svårt var att uppgiften blev lite för abstrakt. Det var svårt för eleven att skriva en egen ”sägebubbla”. De flesta gjorde texter från tidningen, som hörde till bilden. Att själv formulera ett svar var inte lika lätt som jag trodde.

Dock. Trots en något stökig lektion där bilder vändes på både fram och baksida eftersom det ofta fanns två bilder då de, bilderna, var klippt ur en tidning.  Jag tyckte det blev goda diskussioner och många fördomar, föreställningar om världen och företeelser sken igenom i samtalen.

Citatet ” Jag har mest makt i Sverige” trodde eleverna hörde till en golfspelande man. Fast det var en kvinna det handlade om.

Citatet ”Jag behöver vatten och mat, vad ska göra jag..? trodde alla hörde till en bild med en pojke från Afrika.

Via bilderna så fördes vårt resonemang till många olika delar av världen , och vi tog upp tråden från So lektionerna där vi jobbar med temat demokrati och diktatur. Vilka har stor och liten makt i världen?

Vi har sett två program från UR som jag kan rekommendera. Vi har sett Dröm om en demokrati samt 2 avsnitt ur Diktatorn. Några av eleverna vittnade om att de varit med om att sitta i fängelse under sin flykt till Sverige. Detta var inte något nytt för dem. Att bli fråntagen många rättigheter.

Annonser

Muntligt test och appen Audiomemos

imageIdag ska jag prova appen AudioMemos vid det muntliga SFI förhöret. Samtalen spelas in som acc filer.

Utvärdering. Det var enkelt att spela in, det gick att pausa om det behövdes och ljudet var utmärkt.

Jag har även provat att spela in ett meddelande och  fört över en ljudfil från AudiMemo till Showbie, som är en app som  jag använder för att dela dokument mellan mig och mina elevgrupper. Det fungerade utmärkt. Appen kostar 9:- och är värd alla kronor.

Det går även bra att e-posta filer, från ljudinspelningsappen, och de filer som var lite för stora delade jag via Google drive till kollegan. Hon hade elever som också deltog i samtalen. Vi turades om att hålla i samtalen och gjorde därefter gemensamma bedömningar.