Etikettarkiv: Appar

Karin och Alexandra

På bilden: Karin Rehman och Alexandra Ljungkvist Sjölin som arbetar på Sprint gymnasiet, Stockholm. Under ett studiebesök i Stockholm hade jag förmånen att askultera i båda dessa lärares klassrum. De undervisar utifrån genrepedagogik, och Alexandra driver även ett projekt där nyanlända elever deltar i en teaterupssättning. Karin är förstelärare, samt en flitig Australien besökare där hon fördjupar sig i SFL. Hennes undervisning utgår ofta från genrepedagogik och systemisk funktionell lingvistik.

Hur de undervisar bör, och vill de nog berätta om själva. Jag tänkte skriva om det de inspirerat mig till att göra. Fördelen med att ha god SVA kunskap, är att det är lättare att själv utföra det jag lärt mig, i mitt eget klassrum.

Det jag observerat, från den undervisning jag närvarade vid, har jag överfört delar av till min egen undervisning. Lite omgjord för att passa mitt eget ”undervisningssätt”. Jag har undervisat i genreform tidigare, mest i ämnen som SO och NO, med mina elever. Jag har inte undervisat genregrammatik lika explicit som Karin gör det, utan jag undervisar om grammatik mer utifrån satsscheman. Vi i vår skola använder begrepp som Fundament, verb 1 och verb 2 termer, och inte genom att tala om processer, deltagare o.s.v.

I vår förberedelseklass, Fbk -det är den grupp av nyanlända med lite yngre elever, som jag undervisar i på vårt högstadium.

Noa på taket

Där har jag, efter studiebesöket, haft lektioner där vi läst ur en bok, Noa på taket, av författaren Kirsten Ahlburg (utgiven på Helgas förlag).

Jag valde  boken ”Noa på taket” för att en specialpedagog från Skellefteå, som arbetet med nyanlända på en skola med elever inom Språkintroduktion, tipsade mig om den. Boken (böckerna, det finns många) handlar om Noa.  Det  är en bra bok för elever som bara varit i Sverige en kortare tid, och är lätt att börja läsa i. Eleverna blir så glada när de får läsa en bok de förstår innehållet i! Vi nyttjar Inläsningstjänst på vår skola, och jag delar alltid ut en Noa bok till de nya elever jag möter, så de kan se bilder ur boken och samtidigt lyssna på texten i den appen. Just Noa på taket, finns inte inläst så den är ny för alla. Det finns arbetsmaterial på Nypon förlags hemsida. T.ex. som här till boken ”Noa skickar ett sms”.

Läs mer

Annonser

Appar för undervisning

Här har jag samlat några av de appar jag använt i min undervisning under läsåret.

Responssystem för större delaktighet från eleverna: Socrative student och  Socrative teacher

 

Svensk ordbok SAOL

 

Ordträning för nyanlända

Alfavux

Ordens magi

 

Ordmoln

Wordle

 

Samla internetsidor med appar

Pearltree (Mitt Pearltree)

Pinterest

 

Bilder

Pixlr-o-matic

Camera+

Reflections

 

Film

iMovie

 

Spela in ljud

Audiomemos  (min länk)

 

Program för flippad undervisning

Educration

 

Bli en Avatar!

Tellagami Edu

 

Om du vill ha massor av tips på appar

Muntligt test och appen Audiomemos

imageIdag ska jag prova appen AudioMemos vid det muntliga SFI förhöret. Samtalen spelas in som acc filer.

Utvärdering. Det var enkelt att spela in, det gick att pausa om det behövdes och ljudet var utmärkt.

Jag har även provat att spela in ett meddelande och  fört över en ljudfil från AudiMemo till Showbie, som är en app som  jag använder för att dela dokument mellan mig och mina elevgrupper. Det fungerade utmärkt. Appen kostar 9:- och är värd alla kronor.

Det går även bra att e-posta filer, från ljudinspelningsappen, och de filer som var lite för stora delade jag via Google drive till kollegan. Hon hade elever som också deltog i samtalen. Vi turades om att hålla i samtalen och gjorde därefter gemensamma bedömningar.

 

Tema mod, glädje och repekt. Sorsele kommuns värdegrundsord.

Vi har haft en temadag på Älvbrinken. Med tre stationer. Det var en begreppsstation, en enhetsstation samt en tipsrunda med QR koder. Det var bra övningar, inte bara i att använda språket, utan även i att samarbeta. Vi delade upp grupperna i nationaliteter, nivå på kunskaperna i svenska från våra 4:a klasser. Eleverna fick börja med att namnge sin grupp, göra ett lag. Övningarna de gjorde var språkberikande. De fick på de olika stationerna bland annat uppsatta längd, mängd och vikt, därefter göra meningar av olika ordklasser och det längsta ordet de kunde komma på med olika bokstäver från alfabetet. Tipsrundan innehöll frågor från So, som: Vad heter Landskapet du bor i?, No, Hur många ben har en spindel? Begrepp som: Vad betyder ordet hypotes? samt frågor på engelska om julen.

Givetvis fanns det en fikastation också, med lussebullar och julmust.

Det var en intensiv men trevlig förmiddag.

 

IMG_0261.JPG

IMG_0284.JPG

IMG_0280.JPG
IMG_0259.JPG

Book creator!

Jag provade den appen med eleverna på lektionen i elevens val. Det är tjejer och killar från förberedelseklass till årskurs nio. Min utvärdering: Så enkelt, så roligt, så bra! En toppenapp! Med bilder, text och ljud kan man göra fina engagerande uppgifter för alla elever, på alla nivåer.

Pearltrees

Idag har jag sorterat mina länkar i programmet Pearltree. På den heter jag Vindelalvan.
Min sida med länkar till SVA är här! Den och mina andra pärlor växer hela tiden.

Jag har tidigare ofta mailat sidor och artiklar till mig själv då jag hittat sidor på nätet jag velat spara. Det är många sidor och många mail. Allt för ofta har jag tänkt när jag ska planera lektioner att -”jag såg en bra sida om det här ämnet, temat men var var det?”

Nu, med Pearltrees, kan jag organisera och hitta dem betydligt enklare. Jag har även många gånger önskat att jag kunnat samla länkar från nätet i en bättre struktur, ämnesvis.

Jag undervisar mina språkintroduktionselever, förutom i SVA, även i engelska och SO. Jag samarbetar och planerar med studievägledare och andra lärare, då jag även är SVA-resurs vid undervisning av mina elever i ämnen som NO och hemkunskap.

Genom Twitter och grupper på Facebook får jag ofta tips om hemsidor och konkreta förslag på undervisning. Många länkar, sidor blir det!

Individanpassa. Att organisera undervisning, på en individuell nivå och få en god struktur på det är inte enkelt. Eleverna har olika förutsättningar och de talar olika språk. Många länkar blir det.

I svenska som andraspråk utgår jag från (om man skall generalisera) läsa, skriva, lyssna och tala i min undervisning.

Min första tanke var att organisera länkar i Pearltrees utifrån dessa områden, men som alltid, allt går in i, tangerar varandra! Hur sorterar man t.ex. sidor om språkutvecklande arbetssätt, läs- och skrivinlärning, och vikten av elevernas egen förförståelse i de föregående kategorierna?

Att arbeta med genrer, och cirkelmodellen är också grundstenar i undervisningen av svenska som andraspråk.

Nu, med hjälp av Pearltree kan jag efter flera timmars kreativt arbete hitta lite bättre, tack vare detta trevliga program. Jag kan dessutom rensa bort lite e-post i min inkorg.

Inte nog med det! I programmet Pearltree kan jag även se vad andra länkat till under t.ex. BFL och kopiera den personens pärla och lägga till mina pärlor. Ja, det blir verkligen många pärlor i träden:) Det har på kort tid även plockats pärlor från mig, från mitt träd. Detta delande är ljuvligt:).

En annan utmaning; Det finns så mycket bra språkutvecklande på nätet idag, det svåra är att hitta rätt nivå för alla elever.
Detta verktyg, Pearltrees kan givetvis även eleverna nyttja. Då kan det verkligen elevanpassas. Det ligger i mina egna mål att visa dem Pearltrees.

En vecka efter Det att jag hade börjat samla sidor i appen hade jag haft närmare 400 views på mitt Pearltree. Roligt:)

I maj var det över 1000.