Webb för SVA elever

Titta gärna in på min hemsida för mina elever, andra personer som vill lära sig det svenska språket. Jag har även många länkar kopplade till modersmål. Att utgå från modersmålet när man lär sig ett nytt språk, är en viktig framgångsfaktor.

Hemsidan med länkar för nyanlända, heter svasorsele.wordpress.com.

Annonser